Home / Nákupy / Starost o příbuzného na invalidním vozíku

Starost o příbuzného na invalidním vozíku


Pokud se v blízkém okolí staráte o člena rodiny na invalidním vozíku, je to jistě hodně náročné. Kromě toho, že se tím pádem udály ve Vaší rodině složité věci, se kterými jste se musili nějakým určitým způsobem poradit, ale navíc na Vás jistě přistály povinnosti, které nejsou a nikdy nebudou jednoduché. Starost o člověka na invalidním vozíku se dá srovnat s pečováním o čerstvě narozené děťátko. Je toho tolik, co všechno se musíte naučit, že jste jistě ze začátku měli dojem, že to vůbec nikdy ne může ete zvládnout.

invalidní vozík

Jen díky své obětavosti a pravděpodobně lásce, kterou vůči svému nemohoucímu bližnímu cítíte, Vám pomohla a Vy jste vše zvládli. Jedná se o úplně jiný život, takže se není čemu divit, že Vám to jistě dalo docela zabrat. Při péči o imobilního příbuzného si uvědomíte, kolik speciálních pomůcek potřebujete. Lidé na vozíku jsou totiž také ohroženi jinými problémy, a tak si s běžnými věci nevystačíte. Příkladem může být antidekubitní podložka do invalidného vozíka https://www.libelladesign.cz/produkty/libella-seat/varia. U imobilních pacientů jsou dekubity totiž poměrně velkým a častým problémem, který je způsoben nedostatkem pohybu. Místo, kde vzniká dekubitus je místo, které je dlouhodobým ležením či sezením utlačené.

kolečkové křeslo

Tím, že zde nedochází k dostatečnému prokrvení, vzniká zde defekt. Ten obvykle nebolí, ale jedná se někdy o hodně hlubokou ránu, která může být branou vstupu pro infekci. Dekubity se tak nakonec mohou zanítit a být zdrojem infekce, která se roznese po celém organismu, až nakonec způsobí jeho smrt. Při tom lze jednoduchými triky jako je polohování a využívání speciálních podložek, jejich vzniku docela dobře zabránit. Ale všechno, i tato činnost, potřebuje čas, než si dokážete uvědomit, co vše musíte jako prevenci udělat a čemu se vyhnout. Naštěstí, dnes již není tak těžké najít pomocnou ruku.

About Author: