Home / IT / Pohádky pro děti

Pohádky pro děti


Také si jeÅ¡tÄ› vzpomínáte na ty krásné Äasy, kdy vůbec nebyl internet nebo poÄítaÄe nebo mobilní telefony? Já se pÅ™iznám, já si na tuhle dobu vůbec nepamatuji, protože já jsem už vyrůstala v takové dobÄ›, kdy byla televize a už byla i barevná. Možná moje maminka říkala, že když mi byly možná tak dva Äi tÅ™i roky, tak jeÅ¡tÄ› byla Äernobílá televize ale pozdÄ›ji už byla barevná televize. A také si vzpomínám na ty naÅ¡e první kreslené pohádky. A byl Tom a Jerry a také strýÄek Fido. PÅ™edpokládám, že starší roÄníky si tyto pohádky také budou pamatovat stejnÄ› jako já. Je mi necelých ÄtyÅ™icet let, takže jsme vÅ¡ichni v mých letech zažili různé příhody a také krásná léta, která se týkala bez toho, aniž bychom mÄ›li internet nebo různé technologie, a to vÄetnÄ› informaÄní technologie.

ÄŒteÄka na pohádky.

Já si myslím, že informaÄní technologie je tady s námi posledních asi tak dvacet let. Je to takové vyspÄ›lé a já si myslím, že informaÄní technologie je samozÅ™ejmÄ› také nÄ›co velice pozitivního. Má to velký vliv na naÅ¡e vzdÄ›lání, protože už i vzdÄ›lání nÄ›kdy probíhá pouze jenom online. A to pÅ™es poÄítaÄ? Ano!

Pohádky má každý rád.

Podle mého názoru je tohle také skvÄ›lé, protože takhle dÄ›ti také uÅ¡etří spoustu Äasu a energie, protože kolikrát si vzpomínám, jak já jako dítÄ› jsem musela bÄ›hat do knihovny anebo různÄ› po kamarádech a hledat různé knihy, odkud bych si udÄ›lala nÄ›jaký referát do Å¡koly. To dneÅ¡ní dÄ›ti a studenti to mají opravdu jednoduché. StaÄí si zadat do vyhledávaÄe na internetu různé názvy anebo klíÄová slova, podle kterých jim potom poÄítaÄ vyhledá to, co dÄ›ti potÅ™ebují ke svému studiu nebo ke svému referátu. Pokud i vy se zajímáte o informaÄní technologii, tak samozÅ™ejmÄ› budete vÄ›dÄ›t, že nic není úplnÄ› jednoduché, jak se zdá, že i technici, co opravují poÄítaÄe, tak se také musí vyznat v technologiích a celkovÄ› v technice a v informatice, aby vždycky odvádÄ›li svou práci na sto procent. 

About Author: