Home / IT / IT a technika

IT a technika


Já si myslím, že poÄítaÄe a informaÄní technologie jsou tady s námi hlavnÄ› pro to, aby nám také hodnÄ› usnadňovali život. A to nejenom tÅ™eba v tom pracovním životÄ›, ale také v tom soukromém osobním životÄ›. Já si vzpomínám, když jsme jednou s rodiÄi jeli do Brna, kdy jsme si mohli vybrat, jaký chceme poÄítaÄ. Byla jsem opravdu z toho nadÅ¡ená, protože jsem se už koneÄnÄ› těšila. AbsolutnÄ› nevím, co bych dÄ›lala, kdyby tÅ™eba rodiÄe si to po cestÄ› k Brnu rozmysleli a potom by nám nechtÄ›li vůbec nic koupit. Protože naÅ¡i rodiÄe byli opravdu takoví hodnÄ› nerozhodní, že kolikrát se tÅ™eba rozhodovali a mÄ›nili názor tÅ™eba desetkrát bÄ›hem dne, než nÄ›co koupili.

Mám ráda poÄítaÄe.

Já sice chápu, že je to drahé a že to není jenom tak levná elektronika, ale my jsme prostÄ› poÄítaÄ už do rodiny potÅ™ebovali. Oba dva s bratrem jsme už chodili na stÅ™ední Å¡kolu, chtÄ›li jsme si udÄ›lat úspěšnÄ› maturitu, ale bez poÄítaÄe by to rozhodnÄ› neÅ¡lo. V tomhle mi dáte samozÅ™ejmÄ› zapravdu. Proto jsem si Å™ekla, že než jeÅ¡tÄ› půjdu do Ätvrtého roÄníku stÅ™ední Å¡koly, že si radÄ›ji absolvuji nÄ›jaké intenzivní kurzy poÄítaÄů, protože i na stÅ™ední Å¡kole jsem s tím mÄ›la veliké problémy.

Pracuji také online.

A to hlavnÄ› také kvůli tomu, že naÅ¡i rodiÄe nám poÄítaÄ pořídili až úplnÄ› v posledním roÄníku. Bratr tedy chodil o roÄník pozadu, což ale nemÄ›nilo nic na tom, že by se nám opravdu hodil mít doma poÄítaÄ. Také my jsme museli dÄ›lat různé referáty a to tak, že jsme si to potom napsali na papír a potom jsme museli jít do knihovny, kde jsme si to pÅ™epsali na poÄítaÄ a potom už jsme to poslali panu uÄiteli. Musím říct, že to bylo opravdu obtížné. Sice v té dobÄ› už byly poÄítaÄe opravdu tak rozšířené, že jak mÄ›l skoro každý doma a hrál také na nich hry, ale my jsme to nemÄ›li, protože jsme na to nemÄ›li peníze a jeÅ¡tÄ› rodiÄe spláceli hypotéku. Jde vidÄ›t, že informaÄní technologie je pro vÅ¡echny opravdu hodnÄ› důležitá a také už v dneÅ¡ní dobÄ› nutná. 

About Author: