Home / Životní styl / Náš životní styl

Náš životní styl


Životní styl má každý ÄlovÄ›k úplnÄ› jiný. Je logické, že tÅ™eba nÄ›které lidi anebo nÄ›které komunity mají tÅ™eba úplnÄ› podobný životní styl, protože to je také kvůli tomu, že žije vlastnÄ› ve stejné Äásti. TÅ™eba jsou přátelé anebo mají stejnÄ› staré dÄ›ti. A to potom dopadá tak, že když lidé mají stejné záliby anebo podobné koníÄky, tak také potom asi sdílí podobný životní styl. A tak podobnÄ›. Tak potom mají takový podobný životní styl, aby se to vším vyvážilo. Mnoho lidí mi v tom dá za pravdu! Na tom ale není vůbec nic Å¡patného, protože já také mám nejlepší kamarádku, která byla úplnÄ› jiná, než jsem já. Jenomže jakmile jsme se poznávaly více a víc, tak my jsme vlastnÄ› se tak nÄ›jak sblížily a máme podobný životní styl.

Nebojte se o všem mluvit.

PÄ›kné, že? A ne, že by ona mi pÅ™istoupila na můj životní styl anebo že já bych pÅ™istoupila na její životní styl. takhle ne. Řeknu vám, že je to tak půl na půl, padesát na padesát. Proto je lepší, že když tÅ™eba ÄlovÄ›ku se nelíbí nÄ›koho životní styl, tak samozÅ™ejmÄ› není to jeho vÄ›c, ale pokud je to tÅ™eba takový životní styl, že tÅ™eba nÄ›komu druhému ubližuje anebo že je to velice nebezpeÄné, tak klidnÄ› nebude od vÄ›ci a bude prima, když to tÅ™eba tomu dotyÄnému sdÄ›líte a zkusíte navrhnout také různé alternativy. Je logické, že když tÅ™eba budete vÄ›dÄ›t o nÄ›kom, kdo opravdu je hodnÄ› nezodpovÄ›dný a má rodinu, tak mu můžete samozÅ™ejmÄ› navrhnout, aby se zmÄ›nil, nebo aby tÅ™eba zaÅ¡el do nÄ›jaké poradny.

Životní styl je důležitý.

Nám už také, s mým bývalým partnerem bylo doporuÄeno, abychom Å¡li do nÄ›jaké partnerské poradny, protože jsme se stále hádali, ale my jsme se s partnerem dohodli, že než abychom Å¡li dÄ›lat blázny do nÄ›jaké partnerské poradny, že se radÄ›ji rozejdeme. A řeknu vám, že je to opravdu ten nejlepší způsob, co jsme kdy udÄ›lali, nejlepší je vždycky se rozejít. Pokud vám to ve vztahu neklape, a pokud budete mít tÅ™eba potom odliÅ¡ný životní styl, tohle už vůbec nevadí. Když jste rozjetí, tak se už jeden o druhého nemusíte starat a můžete být v klidu. 

About Author: